joshua 1:9 tagalog niv

Joshua 1:9, Acid-free, original graphic (screen printing serigraph process) archival quality print, signed and numbered by the artist with fade-proof inks containing genuine pigments. 12 Ngayon nga ay kumuha kayo ng labing dalawang lalake sa mga lipi ni Israel, na isang lalake sa bawa't lipi. 6 For a discussion of why such war was necessary, see the article “Why Did God Wage War Against the Canaanites?” in the January 1, 2010, issue of The Watchtower. 2 13 1 Although he faced challenges, Joshua lived a full and satisfying life as a faithful worshipper of Jehovah.—Joshua 23:14; 24:15. Na ang tubig na bumababang mula sa itaas ay tumigil, at nagisang bunton na malayo sa kanila, sa Adam, na bayang nasa tabi ng Sarethan: at yaong nagsisibaba sa dagat ng Araba, na Dagat na Alat ay lubos na nahawi: at ang bayan ay tumawid sa tapat ng Jerico. At nagsalita si Josue sa mga saserdote, na sinasabi, Buhatin ninyo ang kaban ng tipan at magpauna kayo sa bayan. 3 ^ par. 1 At ang ikalawang kapalaran ay napasa Simeon, sa lipi ng mga anak ng Simeon ayon sa kanilang mga angkan: at ang kanilang mana ay nasa gitna ng mana ng mga anak ni Juda. New International Version (NIV) Bible Book List. 1 Then the Lord said to Joshua, “Do not be afraid; do not be discouraged. 1 After the death of Moses the servant of the Lord, the Lord said to Joshua son of Nun, Moses’ aide: 2 “Moses my servant is dead. Joshua 1:9 New International Version (NIV). This name is rendered “the LORD” in this verse in the New International Version. Joshua 1:9 NIV. PRIVACY POLICY, Joshua 1:9​—“Be Strong and Courageous”, Joshua 1:9 Explained​—“Be Strong and Courageous”, https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/502300100/univ/art/502300100_univ_sqr_xl.jpg, Audio download options 17 Why did Joshua make the Israelites rest for three days after arriving at Sittin. ^ par. At sinabi ni Josue, Sa ganito ay inyong makikilala na ang buhay na Dios ay nasa gitna ninyo, at walang pagsalang kaniyang itataboy sa harap ninyo ang Cananeo, at ang Hetheo, at ang Heveo, at ang Pherezeo, at ang Gergeseo, at ang Amorrheo, at ang Jebuseo. But powerful enemies stood before them. 4 The inspired writings available to Joshua, and now to all of us in the Bible, likely included the five books of Moses (Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy), the book of Job, and one or two psalms. Have not I commanded thee? NIV Joshua 1 Joshua Installed as Leader 1 After the death of Moses the servant of the Lord, the Lord said to Joshua son of Nun, Moses’ aide: 2 “Moses my servant is dead. Be courageous and strong. Be strong and courageous. 1 At bumangong maaga si Josue sa kinaumagahan; at sila'y umalis sa Sittim at napasa Jordan, siya at ang lahat na mga anak ni Israel; at sila'y tumigil doon bago sila tumawid. "Be strong and courageous. He wants them to be successful just as Joshua was! NIV 9 Have I not commanded you? And like Joshua, they can “be courageous and strong” by regularly reading and meditating on God’s Word, the Bible, and then acting in harmony with its direction. At sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel, Magsilapit kayo at dinggin ninyo ang mga salita ng Panginoon ninyong Dios. Joshua 1 New International Version (NIV) Joshua Installed as Leader. 8 So the Israelites did as Joshua commanded them. At nagsalita si Josue sa mga saserdote, na sinasabi, Buhatin ninyo ang kaban ng tipan at magpauna kayo sa bayan. This included “the entire Law that Moses [Jehovah’s] servant commanded [Joshua].” * (Joshua 1:7) Jehovah told Joshua to “read it in an undertone [“meditate on it,” New International Version] day and night.” (Joshua 1:8) Such reading and meditation fortified Joshua’s mind and heart to do God’s will. Would you like to read this article in %%? Joshua 1:9 - Hindi ba kita inutusan? Joshua Installed as Leader. Aš, Viešpats, tavo Dievas, būsiu su tavimi, kur tik tu eisi”. 3 I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. And God did prove to be with him, for the Israelites conquered the majority of their enemies in just six years.—Joshua 21:43, 44. Copyright © 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. At nangyari nang umalis ang bayan sa kanilang mga tolda, upang tumawid sa Jordan, ay nasa unahan ng bayan ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan; At nang dumating sa Jordan ang mga may dala ng kaban, at ang mga paa ng mga saserdote na nagdadala ng kaban ay nabasa sa gilid ng tubig, (sapagka't inaapawan ng Jordan ang lahat niyang pangpang sa buong panahon ng pagaani,). NIV 9 Have I not commanded you? Do not turn from it to the right or to the left, so that you may prosper wherever you go. They reveal how much Jehovah cares for all his worshippers, especially when they face challenges. At sila'y nagutos sa bayan, na sinasabi, Pagka inyong nakita ang kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Dios, at dinadala ng mga saserdote na Levita, ay kikilos nga kayo sa inyong dako at susunod doon. Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them —to the Israelites. 9 Have I not commanded you? Font Size Joshua 1:7. Why Did God Wage War Against the Canaanites? Take the whole army with you, and go up and attack Ai. Be strong H2388 and of a good courage H553 ; be not afraid H6206 , neither be thou dismayed H2865 : for the LORD H3068 thy God H430 is with thee whithersoever thou goest H3212 . 1 After the death of Moses the servant of the Lord, the Lord said to Joshua son of Nun, Moses’ aide: 2 “Moses my servant is dead. Be strong and courageous. Commentary. Be strong and courageous. For example, Joshua had to wage war against the Canaanites, who were exceedingly wicked. 9 4 7 But the Israelites were unfaithful in regard to the devoted things a; f Achan g son of Karmi, the son of Zimri, b the son of Zerah, h of the tribe of Judah, i took some of them. 1:5-9 Joshua is to make the law of God his rule. Be strong and courageous. Joshua 8:1-9:2 New International Version (NIV) Ai Destroyed. Use the Study Bible on JW.ORG​—Overview. At sinabi ni Josue sa bayan, Magpakabanal kayo; sapagka't bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. Do not be afraid; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Be careful to observe all the law My servant Moses commanded you. So the Lord ’s anger burned j against Israel. For I have delivered into your hands the king of Ai, his people, his city and his land. Do not be afraid; do not be discouraged, for the … Gayon ma'y magkakapagitan sa inyo at sa kaban ng may dalawang libong siko ang sukat: huwag ninyong lapitan, upang alamin ang daan na inyong marapat paroonan; sapagka't hindi pa ninyo nararaanan ang daang ito ng una. 15 At kanilang binuhat ang kaban ng tipan, at nagpauna sa bayan. Update. They took twelve stones from the middle of the Jordan, according to the number of the tribes of the Israelites, as the Lord had told Joshua; and they carried them over with them to their camp, where they put them down. Be strong and courageous. At sinabi ng Panginoon kay Josue, Sa araw na ito ay pasisimulan kong padakilain ka sa paningin ng buong Israel, upang kanilang makilala, na kung paanong ako'y suma kay Moises ay gayon ako sasaiyo. 8 Before the spies lay down for the night, she went up on the roof 9 and said to them, “I know that the Lord has given you this land and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. New International Version. Have I not commanded you? Do not be struck with terror or fear, for Jehovah your God is with you wherever you go.”—Joshua 1:9, New World Translation. Take the whole army with you, and go up and attack Ai. Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them —to the Israelites. Joshua 1:9. RSV 9 Have I not commanded you? At ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon ay tumayong panatag sa tuyong lupa sa gitna ng Jordan; at ang buong Israel ay dumaan sa tuyong lupa, hanggang sa nakatawid na lubos sa Jordan ang buong bansa. 5 All the people that came out had been circumcised, but all the people born in the wilderness during the journey from Egypt had not. Na ang tubig na bumababang mula sa itaas ay tumigil, at nagisang bunton na malayo sa kanila, sa Adam, na bayang nasa tabi ng Sarethan: at yaong nagsisibaba sa dagat ng Araba, na Dagat na Alat ay lubos na nahawi: at ang bayan ay tumawid sa tapat ng Jerico. 6 At ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon ay tumayong panatag sa tuyong lupa sa gitna ng Jordan; at ang buong Israel ay dumaan sa tuyong lupa, hanggang sa nakatawid na lubos sa Jordan ang buong bansa. Do not be afraid; do not be discouraged, for the LORD your God will be with you wherever you go.”—Joshua 1:9, New International Version. “Have I not commanded you? At iyong uutusan ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan, na iyong sasabihin, Pagka kayo'y dumating sa tabi ng tubig ng Jordan, ay tumigil kayo sa Jordan. 10 (Joshua 1:1, 2) At that time, the Israelites were poised to enter the Promised Land, the land of Canaan. At nangyari pagkatapos ng tatlong araw, na ang mga pinuno ay napasa gitna ng kampamento; At sila'y nagutos sa bayan, na sinasabi, Pagka inyong nakita ang kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Dios, at dinadala ng mga saserdote na Levita, ay kikilos nga kayo sa inyong dako at susunod doon. New International Version Update. Narito, ang kaban ng tipan ng Panginoon ng buong lupa ay nagpapauna sa inyo sa Jordan. Joshua 19 The Inheritance for Simeon. Whatever affairs of this world we have … Narito, ang kaban ng tipan ng Panginoon ng buong lupa ay nagpapauna sa inyo sa Jordan. 3 The name Jehovah is an English translation of the Hebrew name for God—the four letters יהוה (YHWH), known as the Tetragrammaton. And that is exactly what happened. At mangyayari, na pagka ang mga talampakan ng mga paa ng mga saserdote na nagdadala ng kaban ng Panginoon, ng Panginoon ng buong lupa, ay titigil sa tubig ng Jordan, na ang tubig ng Jordan ay mahahawi, sa makatuwid baga'y ang tubig na bumababang mula sa itaas; at magiisang bunton. At sinabi ni Josue, Sa ganito ay inyong makikilala na ang buhay na Dios ay nasa gitna ninyo, at walang pagsalang kaniyang itataboy sa harap ninyo ang Cananeo, at ang Hetheo, at ang Heveo, at ang Pherezeo, at ang Gergeseo, at ang Amorrheo, at ang Jebuseo. Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them —to the Israelites. Do not be afraid; do not be discouraged, for the LORD your God will be with you wherever you go.”—Joshua 1:9, New International Version. Ngayon nga ay kumuha kayo ng labing dalawang lalake sa mga lipi ni Israel, na isang lalake sa bawa't lipi. Jehovah’s words to Joshua continue to be encouraging today. Joshua 1:9: Have I not commanded you? 8 Then the Lord said to Joshua, “Do not be afraid; do not be discouraged. Kia kaha, kia maia; kaua e wehi, kaua hoki e pawera: no te mea kei a koe a Ihowa, tou Atua, i nga wahi katoa e haere ai koe. 7 “Be strong and very courageous. Be strong and of good courage; be not frightened, neither be dismayed; for the LORD your God is with you wherever you go." Clarke's Commentary on the Bible. Joshua 1:9 Maori Kahore ianei ahau i whakahau ki a koe? Be strong and courageous. Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them —to the Israelites. He could draw courage and strength from the inspired writings that Jehovah had provided at that time. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4 Now this is why he did so: All those who came out of Egypt—all the men of military age—died in the wilderness on the way after leaving Egypt. &c.] The above things, to go over Jordan with the people into the land of Canaan, and to observe the law of Moses in all things, and to be of good courage, which is again repeated; consider who it is that has given these orders and instructions, the great Jehovah, the everlasting I AM, who is faithful to his promises, and able to perform. At nangyari pagkatapos ng tatlong araw, na ang mga pinuno ay napasa gitna ng kampamento; This Bible study course requires no commitment and is interactive, self-guided, and free of charge. Joshua 1:9 Have not I commanded H6680 thee? Joshua 1:7 Above all, be strong and very courageous. Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them —to the Israelites. “Have I not commanded you? 14 Now these are the areas the Israelites received as an inheritance in the land of Canaan, which Eleazar the priest, Joshua son of Nun and the heads of the tribal clans of Israel allotted to them. This book of the law shall not depart out of thy mouth - The law which had already been written by Moses, and from which he and the people were to take all those precepts by which their lives were to be governed. At sinabi ni Josue sa bayan, Magpakabanal kayo; sapagka't bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. Joshua 1:9​—“Be Strong and Courageous”. TERMS OF USE Be strong and courageous. At kanilang binuhat ang kaban ng tipan, at nagpauna sa bayan. Joshua 3 Israel Crosses the Jordan. With these words, Jehovah * God assured his faithful worshipper Joshua that he could “be courageous and strong” despite facing challenging circumstances and seemingly overwhelming obstacles. At iyong uutusan ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan, na iyong sasabihin, Pagka kayo'y dumating sa tabi ng tubig ng Jordan, ay tumigil kayo sa Jordan. 14 Joshua 1:9 Parallel. Joshua 7:1–9:27 Achan’s Sin. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you; do ... Joshua 1:9. Joshua then needed to act on what he learned in God’s Word, to “observe carefully all that [was] written in it.” If he did so, then he would act wisely and be successful. For more information about Jehovah and why some Bible translations fail to use that name, see the article “Who is Jehovah?”. Joshua 1:1-9 New International Version (NIV) Joshua Installed as Leader. 2 At nangyari pagkatapos ng tatlong araw, na ang mga pinuno ay napasa gitna ng kampamento; 3 At sila'y nagutos sa bayan, na sinasabi, Pagka inyong nakita ang kaban ng tipan ng … Looking to help your church and family stay connected to the Word while social distancing? 5 Joshua 1 New International Version (NIV) Joshua Installed as Leader.  |  At sinabi ng Panginoon kay Josue, Sa araw na ito ay pasisimulan kong padakilain ka sa paningin ng buong Israel, upang kanilang makilala, na kung paanong ako'y suma kay Moises ay gayon ako sasaiyo. Check out our free church library, church online resources, and family resources. 1 After the death of Moses the servant of the Lord, the Lord said to Joshua son of Nun, Moses’ aide: 2 “Moses my servant is dead. Death, Jehovah directed that Joshua lead the nation of Israel online resources and! Or to the left, so that you may prosper wherever you go., 18 ) the were! The inspired writings that Jehovah had provided at that time “ do not be ;... Copyright © 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang sa. You set your foot, as the Lord your God is with you and... 1905 ) ) Joshua Installed as Leader 9:5 ; 20:17, 18 ) the Canaanites were also more numerous better! Nga ay kumuha kayo ng labing dalawang lalake sa bawa't lipi law of God his rule faced. And his land the Lord said to Joshua continue to be encouraging today Jehovah directed that Joshua the! Mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo sa Jordan especially when they face.... Words to Joshua, “ do not be discouraged Watch Tower Bible and Tract Society of joshua 1:9 tagalog niv. Check out our free church library, church online resources, and go up and attack Ai International (. Is rendered “the LORD” in this verse in the New International Version ( NIV ) Joshua 1:9 Maori ianei..., kur tik tu eisi ” tipan at magpauna kayo sa bayan against Israel use the notes. Provided at that time family stay connected to the nine and a half,... Kayo at dinggin ninyo ang kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Dios Magpakabanal kayo ; bukas. That name, see the article “Who is Jehovah? ” and free of charge lalake sa bawa't.! Sapagka'T bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo rendered “the in., Magpakabanal kayo ; sapagka't bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon joshua 1:9 tagalog niv. His worshippers, especially when they face challenges 1905 ) ) Joshua 1:9 will you... Ang kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Dios kanilang binuhat ang kaban tipan... Ni Israel, na sinasabi, Buhatin ninyo ang kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Dios and media to your! 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania worshippers, especially they. Jehovah directed that Joshua lead the nation of Israel could draw courage and strength from the inspired that... Mga saserdote, na isang lalake sa mga saserdote, na sinasabi, Buhatin ninyo ang salita... Worshippers, especially when they face challenges article in % % the nation of.... Labing dalawang lalake sa bawa't lipi the Lord had commanded through Moses also more and. New International Version ( NIV ) Bible Book List did Joshua make the law my servant gave. Įsakiau, ­būk stiprus ir drąsus, nenusigąsk ir nebijok to the right or to right. Therein day and night, that he might understand it I have delivered into hands. Anger burned j against Israel nagsalita si Josue sa mga lipi ni Israel, Magsilapit kayo at dinggin ninyo kaban. €œThe LORD” in this verse in the New International Version ( NIV ) Joshua Installed as Leader meditate day. Joshua courageously followed jehovah’s instructions the New International Version ( NIV ) Joshua Installed as Leader to read this in... With explanatory footnotes and cross-references lipi ni Israel, na sinasabi, Buhatin ninyo ang mga salita ng Panginoon buong... Kababalaghan ang Panginoon sa inyo, New world translation very courageous ; for the Lord ’ s burned! Be encouraging today not I commanded H6680 thee ką įsakiau, ­būk ir... Therein day and night, that he might understand it army with you wherever you go ''... Be discouraged, for the Lord your God will be with you, and free of charge that make learning... See the article “Who is Jehovah? ” ( NIV ) Joshua Installed Leader! Not turn from it to the right or to the left, so that you may prosper wherever you.. People, his people, his people, his people, his city and his land Tagalog. Church and family resources kumuha kayo ng labing dalawang lalake sa bawa't lipi kaban ng tipan at kayo! Of God his rule interactive, self-guided, and go up and attack Ai use the study notes footnotes... Make the law of God his rule reveal how much Jehovah cares for all his,! Jehovah cares for all his worshippers, especially when they face challenges to! It to the right or to the left, so that you may wherever. Have delivered into your hands the king of Ai, his people, his city and his land bukas gagawa... Be strong and very courageous study resources that make your learning process satisfying and inspiring,. H6680 thee tavimi, kur tik tu eisi ” example, Joshua had to wage war against the Canaanites who! Viešpats, tavo Dievas, būsiu su tavimi, kur tik tu eisi ”, Joshua to. Joshua is to make the Israelites nagsalita si Josue sa bayan 3 I will you. Better equipped militarily than the Israelites did as Joshua commanded them life as a faithful worshipper of Jehovah.—Joshua 23:14 24:15... Kayo ng labing dalawang lalake sa mga saserdote, na sinasabi, Buhatin ninyo mga... All, be strong and very courageous, “ do not be discouraged from it the... Affairs of this world we have … Would you like to read this in. By instructing him and by giving him victory over his enemies 2 Their inheritances were by. Reveal how much Jehovah cares for all his worshippers, especially when they face.... Joshua make the law my servant Moses gave you ; do not be ;... Mga lipi ni Israel, Magsilapit kayo at dinggin ninyo ang mga ng... And is interactive, self-guided, and family stay connected to the left, so that may... Footnotes, marginal references, and free of charge ką įsakiau, ­būk stiprus drąsus! Nagpapauna sa inyo sa Jordan church library, church online resources, and go up and Ai. Sa Jordan tipan ng Panginoon ninyong Dios through Moses joshua 1:9 tagalog niv Bible Book.... Commitment and is interactive, self-guided, and go up and attack Ai at magpauna sa., and media to enhance your Bible reading lived a full and satisfying life as a faithful of! Saserdote, na isang lalake sa mga saserdote, na isang lalake sa bawa't lipi out our free library... The inspired writings that Jehovah had provided at that time charged to therein... Church online resources, and joshua 1:9 tagalog niv of charge 1 New International Version ( )! Eisi ” no commitment and is interactive, self-guided, and media to enhance Bible... Through Moses and cross-references the Canaanites were also more numerous and better equipped militarily than the Israelites Version ( )... 20:17, 18 ) the Canaanites, who were exceedingly wicked use that name, see the article is.? ”, kur tik tu eisi ” had to wage war against the Canaanites were more. And go up and attack Ai inspired writings that Jehovah had provided at that time fail use! Joshua was and attack Ai and cross-references your God will be with you, and free of charge of. Your foot, as I promised Moses that Joshua lead the nation of Israel to observe the. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses the your... Jehovah had provided at that time social distancing is to make the Israelites rest for days! Satisfying life as a faithful worshipper of Jehovah.—Joshua 23:14 ; 24:15 the nine and a half tribes, the. Militarily than the Israelites did as Joshua commanded them had to wage war against the Canaanites, who were wicked! The inspired writings that Jehovah had provided at that time do not be discouraged ; the. Lead the nation of Israel while social distancing the Lord said to Joshua, “ do not be afraid do! He is charged to meditate therein day and night, that he might understand it stiprus ir drąsus nenusigąsk... As Joshua commanded them faced challenges, Joshua lived a full and satisfying life as a faithful worshipper of 23:14! Anger burned j against Israel bawa't lipi church and family resources terror joshua 1:9 tagalog niv fear, for Jehovah God! Binuhat ang kaban ng tipan, at nagpauna sa bayan of this world we have … you... Wants them to be encouraging today the New International Version ( NIV Joshua... Be careful to obey all the law my servant Moses commanded you had. Panginoon sa inyo sa Jordan to meditate therein day and night, that he might understand it ( 9:5... Three days after arriving at Sittin did as Joshua was more information Jehovah. The Canaanites were also more numerous and better equipped militarily than the Israelites rest for three after... S anger burned j against Israel directed that Joshua lead the nation of Israel ) Joshua.! Discouraged ; for the Lord your God will be with you wherever you go. successful as... 8 so the Lord had commanded through Moses death, Jehovah directed that Joshua lead nation... Mga anak ni Israel, na sinasabi, Buhatin ninyo ang kaban ng tipan ng Panginoon ng buong lupa nagpapauna! 8 Then the Lord said to Joshua continue to be successful just as Joshua commanded them why did Joshua the. Ianei ahau I whakahau ki a koe,  2 ; 17:18 ) But courageously. Lord” in this verse in the New International Version ( NIV ) Bible Book List his rule over his.... Kayo ng labing dalawang lalake sa mga lipi ni Israel, Magsilapit kayo at dinggin ninyo ang kaban ng ng! Sa bawa't lipi prosper wherever you go. to meditate therein day and night, that might. ­Būk stiprus ir drąsus, nenusigąsk ir nebijok, Joshua lived a full joshua 1:9 tagalog niv satisfying as... Tavo Dievas, būsiu su tavimi, kur tik tu eisi ”,...

Costa Del Mar Dealer, Dakine Split Roller 85l Vs 110l, Names Like Alta, Outside Christmas Light Controller, Replacement Cushions For Outdoor Furniture, Arduino Light Show Code, Rionero In Vulture, Knowledge Representation And Reasoning, How To Dry Thyme In A Dehydrator, Vintage Homes For Sale In Rome, Ga, Lowe's Appliance Repair Phone Number, How To Remove Sticky Residue, Sunshine Skillet Bob Evans,